Εκπαιδευτικά  Ινστιτούτα

  • Sprachraum, Αμβούργο
  • Siant Nichola Community Care Center, Λουσάκα
  • African Future College, Λουσάκα
  • At Libala High  School, Λουσάκα