Το ISO 22301 είναι το πρότυπο του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Στόχος του ISO 22301 είναι να διασφαλίσει πως μία επιχείρηση προστατεύεται από τους κινδύνους που συνδέονται με το χρόνο διακοπής, λόγω απροσδόκητων αναταραχών.

Είναι σχεδιασμένο ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών, ενώ του επιτρέπει να προστατεύει το προσωπικό του, και να διατηρεί τη φήμη του.

Το ISO 22301 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και από κάθε εργασιακό χώρο.

Τα οφέλη του ISO 22301

Τα οφέλη του ISO 22301 είναι πολλά και καλύπτουν πολλές επιχειρηματικές περιοχές:

Παρέχει ένα κοινό πλαίσιο, που βασίζεται σε διεθνείς καλές πρακτικές, για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής συνέχειας.

Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το άνοιγμα νέων αγορών και βοηθά τον οργανισμό να κερδίσει νέες δουλειές.

Αναδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισμοί εφαρμόζονται.

Βελτιώνει με προληπτικό τρόπο την ευελιξία ενός οργανισμού ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας.

Κάνει πιο κατανοητό σε όλους τον τρόπο που λειτουργεί ολόκληρος ο οργανισμός και βοηθά στην αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης.

Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας ενός οργανισμού να δίνει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.

Δίνει την ευκαιρία μείωσης κόστους από εσωτερικούς ή/ και εξωτερικούς ελέγχους BCM και πιθανόν τα μείωση το ύψος των ασφαλίστρων για την περίπτωση διακοπών λειτουργίας.

Διευκολύνει την προστασία και την βελτίωση του ονόματος και της φήμης του οργανισμού.