Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρει ο Ekonav σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο dp studies και τα οποία πιστοποιούν την επάρκεια γνώσεων για τη μεταφορά, φιλοξενία και φροντίδα των ζώων συντροφιάς, προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο θεωρητικό υπόβαθρο, που καλύπτει ένα ευρύ φάρμα πολύτιμων γνώσεων.

Η κατάρτιση που λαμβάνουν όσοι παρακολουθούν τα εν λόγω σεμινάρια αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση του σήματος πιστοποίησης Ekonav Pet Friendly Certifier και διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της συγκεκριμένης πιστοποίησης.

Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια το προσωπικό των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως Pet Friendly, θα είναι σε θέση να μεριμνήσει ορθά για τις ιδανικές συνθήκες φιλοξενίας των ζώων συντροφιάς, ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.

Σε αρκετές χώρες άλλωστε η κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων που προσφέρουν pet-friendly υπηρεσίες αποτελεί προαπαιτούμενο, το οποίο έρχεται να καλύψει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει η Ekonav σε συνεργασία με την dp Studies.